ANJA VAN OOSTENDE

psycholoog & psychotherapeut

ANJA VAN OOSTENDE

psycholoog & psychotherapeut

 

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 692112024

Na mijn universitaire studies in 1992 (Psychologisch en Pedagogische Wetenschappen aan de UGent, klinische psychologie) heb ik 20 jaar in de sociale sector gewerkt; als verantwoordelijke van verschillende leefgroepen in een tehuis voor volwassenen met een verstandelijke beperking, als vormingswerker rond relaties en seksualiteit en als facilitator van netwerkgroepen. Ik heb in vernieuwende projecten gewerkt waarbij de persoon en zijn verhaal centraal stonden. Ik heb individuen en groepen ondersteund in de zoektocht naar de juiste ondersteuning om een volwaardig en gelukkig leven te kunnen leiden. Ik heb mensen uit het netwerk van een kwetsbaar persoon gemotiveerd om samen na te denken en de persoon te ondersteunen in het meer in handen nemen van zijn eigen leven. In mijn werk stond verbondenheid tussen mensen centraal; mensen om je heen maken dat je sterker staat in het leven.

Ik wou meer handvaten om mensen op een diep en wezenlijk niveau te ondersteunen in hun zoektocht naar een gelukkig leven. Nieuwsgierig, leergierig en enthousiast heb ik de vier-jarige Gestalttherapieopleiding gevolgd.

 

Ik geloof in de scheppende kracht van de mens en vandaaruit ook in de mogelijkheid tot groei en verandering. Iedere mens is uniek en heeft zijn eigen inspiratie, creativiteit, zingeving,…Ik geloof dat we, ondanks de moeilijkheden en conflicten die we in ons leven tegenkomen een leven kunnen creëren waarin we in verbondenheid met onszelf en met de mensen om ons heen kunnen leven. Het geeft mij voldoening om mensen te ondersteunen die op zoek zijn naar deze kracht.

 

Parallel aan mijn werkloopbaan heb ik, samen met mijn man, een gezin uitgebouwd. Ondertussen hebben we 3 opgroeiende kinderen.

 

 

 

Anja Van Oostende  I  Kollebloemstraat 41, 9030 Mariakerke  I  0495 / 74 11 33  I  praktijk@anjavanoostende.be