ANJA VAN OOSTENDE

psycholoog & psychotherapeut

GESTALTTHERAPIE

 

Ik werk vanuit het kader van de Gestalttherapie. Gestalttherapie is een experiëntiële gesprekstherapie. Het proces van de cliënt staat centraal
(i.p.v. de oorzaak); jij, met al je gedachten, gevoelens, emoties, ....
De therapeut gaat mee op zoek naar wat je belemmert in je ontwikkeling.

 

Je wordt aangemoedigd om zelf tot inzichten te komen en dit via je eigen ervaring in het hier-en-nu. De relatie tussen de cliënt en de therapeut is
een belangrijk instrument om tot verandering te komen. In dit contact vormt de therapeut een spiegel. Zo kan je meer bewustzijn ontwikkelen over je gedragingen en je manier van in contact treden.

 

Gestalttherapie kijkt naar de mens als een geheel waarbij lichaam en geest verbonden zijn met elkaar. Het lichaam is een belangrijke gids in het beter leren kennen van jezelf. Via zintuigelijke waarnemingen en lijfelijke ervaringen kom je opnieuw in contact met jouw eigen beleving en leer je om op een creatieve manier met je problemen om te gaan.

 

Gestalttherapie is een boeiend proces, dat soms pijnlijk en confronterend is, maar ook bevrijdend en verrijkend.

 

 

Meer weten over Gestalttherapie?

Kijk op de website van de beroepsvereniging voor Gestalttherapeuten

www.nvagt-gestalt.org

Anja Van Oostende  I  Kollebloemstraat 41, 9030 Mariakerke  I  0495 / 74 11 33  I  praktijk@anjavanoostende.be