ANJA VAN OOSTENDE

psycholoog & psychotherapeut

Leven in verbondenheid…..

Mensen hebben het nodig om zich verbonden te voelen….
net zoals ze zuurstof en water nodig hebben.
Een mens krijgt betekenis in relatie met de ander.
Verbonden zijn geeft energie enerzijds en rust anderzijds.

Brene Brown, onderzoekshoogleraar maatschappelijk werk, aan
de University of Houston, formuleert verbondenheid als volgt:

 

“I define connection as the energie that exist between people
when they feel seen, heard and valued, when they can
give and receive without judgment.

And when they derive sustenance and

strenght from the relationship."

 

Verbondenheid houdt volgens haar in: gezien, gehoord, gekend worden, het gaat over geven en ontvangen zonder oordeel en vandaaruit voldoende kracht en vertrouwen halen om zelf van betekenis te kunnen zijn.

In onze levensgeschiedenis maken we tal van ervaringen mee. Sommige van die ervaringen hebben als gevolg dat we vervreemd raken van onze gevoelens en behoeften. In therapie kunnen we eraan werken om deze verbinding terug tot leven te brengen.

In verbinding met je idealen, met je man of vrouw zijn, met je (scheppende) krachten, behoeften,… is een echt en levengevend contact met de ander mogelijk.

Ik wil je graag ontmoeten en je begeleiden in je zoektocht.

 

Je bent welkom…..

 

Anja Van Oostende  I  Kollebloemstraat 41, 9030 Mariakerke  I  0495 / 74 11 33  I  praktijk@anjavanoostende.be